OM MIG

Kent Andersson. Foto Katarina Nimmervoll

Jag började mina arkeologistudier 1978. Direkt efter gymnasiet. Slutligen mynnade studierna ut i att jag disputerade 1995 på en avhandling om nordiskt guldsmide under de första fyra århundradena efter vår tideräknings början.

Redan under studietiden fick jag anställning som amanuens vid den dåvarande arkeologiska institutionen i Uppsala. Då började jag också arbeta som grävande arkeolog vilket slutligen gav mig anställning vid Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet (UV). Under åren där deltog jag i och ledde framför allt undersökningar av boplatser från bronsålder och järnålder. Det gav mig bland annat en stor kunskap och förståelse för forntida bosättningar. Grävandet innebar också en viktig insikt i arkeologins möjligheter. Och i dess begränsningar.

Efter åren i fält sökte jag mig tillbaka till universitetet. Där påbörjade jag mina doktorandstudier vilket medförde att jag kunde avlägga filosofie licentiat-examen 1993 och disputera 1995. Under den tiden deltog jag också i skapandet av Guldrummet på Historiska museet i Stockholm. Där kom mina specialkunskaper kring framför allt järnåldersguldet väl till pass. Utställningen invigdes 1994 och är fortfarande en av museets mest populära utställningar.

Efter disputationen fick jag anställning som forskare och senare som forskarassistent vid arkeologiska institutionen i Uppsala. Där bedrev jag egen forskning kring den äldre järnåldern i Mälardalen, undervisade och handledde studenter i uppsatsskrivning. När möjligenheten öppnades 1999 för mig att få en anställning som 1:e antikvarie vid Historiska museet i Stockholm tog jag den och blev kvar i nästan åtta år. Under de åren deltog jag i flera utställningsprojekt. Inte minst alla basutställningar kring förhistorien: Vikingar, Forntider 1 & 2. Till det kommer att jag arbetade med mindre utställningsprojekt och framför allt med utställningar i utlandet. Under tiden på Historiska museet ledde jag också den svenska delen av ett forskningsprojekt som initierades från Mainz i Tyskland. Temat var främlingar och handlade om kulturella kontakter och in- och utvandring under järnåldern. Projektet resulterade i en hemsida och en publikation som gavs ut i Mainz.

Efter tiden på Historiska museet kom jag till Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) i Uppsala som verksamhetschef. SAU är en stiftelse som bedriver uppdragsarkeologi och under åren där fick jag ånyo stifta bekantskap med den delen av arkeologin.

Under en period från 2010 valde jag att bli frilansande författare, föreläsare och forskare. Jag ville försöka kombinera folkbildning med akademisk forskning. Kunskapsförmedling är en viktig uppgift för alla forskare. Om det nu är till kollegor eller till en bredare allmänhet. Det väsentliga är dock att resultaten förmedlas och att de görs på ett sådant sätt att andra kan ta till sig dem. Jag försöker dra mitt strå till stacken genom mina böcker och genom mina föreläsningar. Men om dem kan du läsa mer på andra ställen på den här hemsidan.

2013 började jag arbeta på Statens historiska museum i Stockholm som enhetschef med ansvar för museets stora samlingar. I och med sammangåendet mellan de båda museimyndigheterna SHMM och LSH vidgades mitt ansvarsområde och från och med 2018 till 2021 var jag avdelningschef med ansvarig för samlingarna som hör till Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Tumba bruksmuseum, Livrustkammaren, Skokloster och stiftelsen Hallwylska museet, 2021 gick jag i pension för att bland annat ägna mig åt att skriva.

Ytterligare information om mig hittar du i min CV:  Ladda ner CV

Fotot högst upp visar en del av skattfyndet från Söderby, Danmarks socken, Uppland. Foto: Ulf Bruxe, Statens historiska museum, Stockholm.
Foto av mig med guldhalskrage: Katarina Nimmervoll, Statens historiska museum, Stockholm.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s